Milieu policy

Mercado denkt om het milieu.

Bij Mercado Medic streven wij naar het maken van ecologisch houdbare producten. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van ons bedrijf en onze producten. Door het hanteren van een levenscyclusperspectief in onze productie en het onderzoeken van de milieu-invloeden in alle facetten, kunnen wij producten leveren die het milieu steeds minder belasten. Milieubeleid Mercado Medic AB werkt voortdurend aan het minimaliseren van de milieubelasting, zowel voor het milieu in het algemeen, als voor de werkomgeving. Alle milieu-invloeden van het maken van binnenmateriaal tot verwerking van afgedankte producten, vallen onder onze milieuwerkzaamheden. Ook de transporten waar het bedrijf invloed op kan hebben, vallen hieronder. Reeds in het ontwikkelings- en constructiestadium wordt op aanzienlijke wijze rekening gehouden met milieuaspecten.